پنج توصيه‌ ثروتمندترين مرد جهان براي موفقيت در كسب و كار

L129401458048 پنج توصيه‌ ثروتمندترين مرد جهان براي موفقيت در كسب و كار

موفقیت

بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان است که ۱۱ سال متوالی برنده این عنوان بوده دارای ی او در حدود ۵۱ میلیارد دلار تخمین زده می شود. گیتس در سن ۴۳ سالگی ثروتمندترین مرد جهان بود. او از سن ۲۰ سالگی تهم اکنون رئیس مجموعه مایکروسافت بوده است که اهمیت آن چیزی در حدود ۵۰ بیلیون دلار است. گیتس با دگرگونى مایكروسافت تبدیل آن به یك بازیگر با اهمیت در صنعت كامپیوتر و مصرف از اهمیت برتر براى ایجاد بسترى جهت بیشتر شدن خیلى خیلی در پروگرام ‌هاى كاربردى فكر خود را به منصه ظهور گذاشت. گیتس از همان ابتدا و خیلى زود دریافت كه چنانچه بخواهد فكرش را به نتیجه برساند، ضروری و ضرورى است كه یك استاندارد صنعتى ایجاد شود. او همچنین مى‌دانست كه چنانچه هركسى زودتر قبل از همه‌ به آنجا برسد فرصت شانس مهم‌ترى براى داشتن قدرت در صنعت كامپیوتر خواهد داشت.
ثروت گیتس به اندازه ای است که خارج از درک ما است و این خود هم مایه رشک ما است و هم کنجکاوی ما را بر می انگیزاند. اما آنچه مهم می نماید روش کسب کار گیتس است که در آن گیتس به مدیران هشدار مى دهد؛ «به تمام کسب کارها هشدار می دهم که حتی چنانچه تهم اکنون در صنعت خود بی رقیب هستید، احتمالا به زودی مورد هجوم بازیپرهزینه داد و ستد اینترنتی قرار بگیرید!»
در واقع گیتس پدیده قرن بیستم یعنی بزرگترین غول رایانه ی است که طلوع برق آسای وی همراه با شهرت اقبالش، موید ظهور یک نظم تجارت جهان ی جدید است. گیتس در نحوه كسب كار خود به مدیران توصیه مى كند كه با «الگوى زندگى اینترنتی» آشنا شوند؛ « دستهاى خود را بكار اندازید! بایستى با پست الكترونیك دیگر وسائل دیجیتالى كار نمایید باروش كار آنها بهتر آشنا شوید. باید به چشـم ببینید كه «سایت» اینترنتى رقیبان چگونه است. بایستى از كاربران اینترنت گردید؛ چندین كتاب در این زمینه بخوانید و سفر با شبكه جهان ى را شروع کنـید !»
توصیه اول: جریان اطلاعات‏ را خون زندگى بخش بدانید
گیتس عقیده دارد كه مناسب ترین راه شاخص نمودن شركت در بین رقیبان‏ و برترین راه پیش افتادن از دیگران ، بهره بردارى كارآمد از «اطلاعات» است چگونگى روش گردآوری، مدیریت و كاربرد اطلاعات است كه سرنوشت برد یا باخت ما را رقم مى زند. به نظر گیتس برندگان آنهایى خواهند بود كه با برپا كردن یك «دستگاه عصبى دیجیتالى همه ی»، جریان اطلاعات را در بین همكاران مشتركهاى وابسته به خود، ساده روان نمایند و در سایه آن، به بهینه سازى یادگیرى پیوسته بپردازند.
گیتس براى روان ساختن جریان پیوسته اطلاعات در سازمان ها، دوازده گام بنیادین را برمى شمارد:
در انجام ارتباطات سازمانى از راه «پست الكترونیكی» پافشارى کنـید ، زیرا مى توانید در مساوی خبرهاى تازه با شتاب بازتاب هاى عصبى واكنش نشان دهید.
داده ها و اطلاعات فروش را همـواره به صورت «در خط» (مستقیم) – از روى نمایشگر رایانه ـ بررسى کنـید تا به آسانى به سهم و روند بازار آگاه شوید. به روند كلى و همچنین خدمات موردى مشتریان توجه نمایید.
در تجزیه و ارزیابی وضعیت كسب و كار، از رایانه شخصى (‍PCS) بهره بگیرید كاركنان فرهیخته را در بخشهاى نیازمند به سطح فكرى بالا در زمینه تولید، خدمات، و سودآورى بگمارید.
به یارى وسائل دیجیتالی، «تیم هاى نمادین (مجازى) فراسازمانی» بیافرینید تا اعضا بتوانند آگاهیهاى همدیگر را در همه جهان و به وقت بیفزایند.
تمام فرآیندهاى «كاغذی» را به «دیجیتالی» تبدیل نمایید و تنگناهاى ادارى را برطرف نمایید. بدین گونه‏ كاركنان فرهیخته براى انجام وظیفه هاى مهمتر آزاد مى شوند.
با بكارگیرى وسائل دیجیتالى از کار هاى «تك- وظیفه‌ای» بكاهید و یا آنها را به کار هاى «ارزش‌افزا» تبدیل کنـید ، تا مهارتهاى كاركنان فرهیخته را بهتر بكار گیرید.
یك جریان «بازخورد» دیجیتالى بوجود آورید تا به ارتقا كارآیى کار هاى كمی، كیفیت كالاها و خدمات، بیفزاید. بایستى تمام كاركنان به آسانى بتوانند كه رعایت معیارها استانداردهاى اصلى را پیگیرى كنند.
نظام دیجیتالى را براى انتقال نظر ها و شكایتهاى مشتریان به كاركنانى كه مسئولیت توان بهسازى فرآورده ها را دارند‏، بكار گیرید.
به یارى ارتباطات دیجیتالی، طبیعت چگونگی، مرزها، و پیرامون كسب و كار خود را دوباره بررسى كرده بهتر بشناسید. با دریافت اخطارهاى ناشى از دگرگونى وضعیت مشتریان، سازمان را بزرگتر مهمتر/ یا كوچكتر و خودمانى‌تر (صمیمى‌تر و نزدیكتر به هر مشترى) نمایید .
اطلاعات بازرگانى را با شتاب انتقال دهید. با بكارگیرىروش جابجایى دیجیتالی، چرخه داد ستد اسناد را با تامین كنندگان شریكان، كوتاه نمایید و در تمام موارد به باشید.
فرآورده ها (كالا/ خدمات) را با کمک روشهاى دیجیتالى به مشتریان برسانید و دست واسطه ها را كوتاه نمایید . چنانچه كسب كار شما خود جنبه واسطه گرى دارد، با بكارگیرى وسائل دیجیتالی، ارزش ارزش داد وستد را در نزد مشترى بالا ببرید.
با یاری وسائل دیجیتالی، مشتریان را در حل مشكلات خود آموزش ى کنـید . دیدارهاى حضورى را به پاسخگویى به نیازمندیهاى پیچیده و پرارزش تر مشتریان اختصاص دهید.
پیشنهاد دوم: بازرگانى اینترنت را بشناسید و به كار گیرید
گیتس مى گوید كه شركتها سازمان هاى تجارى در دهه آینده وسائل هاى دیجیتالى را به خدمت خواهند گرفت چرا كه تصمیم گیرى هاى پرشتاب، واكنشهاى كارآمد ارتباط هاى بى واسطه با مشتریان، از ویژگیهاى شركتها سازمانهاى سده بیست و یكم است كه در آنها زیاد ى از داد ستدها به صورت «خودخدمتی» (سلف سرویس) دیجیتالى درخواهند آمد، واسطه ها یا به کار هاى ارزش آفرین رو خواهند آورد یا میدان را خالى خواهند كرد‏، واحد «خدمات مشتریان» پیشآهنگ کار هاى ارزش افزا در هر كسب كارى خواهد شد. پس تیم مدیریت یك شركت یا سازمان تجارى بایستی را با اینترنت آشنا كرده و زمانى را صرف آماده ساختن دیدگاه ى از دهه آینده و دگرگونى هاى رخ داده در كسب كار كند راههاى پیاده كردن چنین نظر ى را با گروه «فن آورى اطلاعات» شركت در بین بگذارد.
گیتس عقیده دارد كه اینترنت با رابطه دادن مستقیم خریداران فروشندگان راه رسیدن به «سرمایه‌دارى بى دردسر» را هموار خواهد ساخت و با كاستن از نرخ هاى داد و ستد، واسطه را از بین خواهد برد. فقط دسته كوچكى از دارندگان كسب كارها با برگزیدن قیمت هاى خیلی پایین به پیروزى خواهند رسید و خیلی ى دیگر می بایست راهبرد خدمت خوبتر به مشتریان را پیشه كنند. پس با توجه به نظر گیتس در این مورد، اگر بخواهیم در دهه آینده براى خوب یت سازمان به كارهاى خدماتى سرگرم شویم، بایستی كاركنان فرهیخته را با وسائل دیجیتالى اطلاعات مجهز كنیم تا بدان وسیله بتوانند با مشتریان رابطه تنگاتنگى برقرار نمایند.
بیل گیتس مى گوید كه براى بهره گیرى از توانمندى هاى بى مانند اینترنت در آفرینش پیوند دو سویه با مشتریان باید یك «سایت» در شبكه جهان ى برپا سازیم كه این امر نیازمند به پشتیبانى بى‌دریغ مدیریت ارشد و معرفت ایشان از فن‌آورى اینترنتى مى باشد. به نظر گیتس یك شبكه بهتر جهان ى مى‌تواند فروشندگان را به مشاوران مشترى تبدیل كند. از سوى دیگر بخش بزرگى از ارتباطهاى دوسویه اینترنتى با مشتریان مربوط به عرضه خدمات پشتیبانى از کار ایشان است. چنانچه كیفیت خدمات پایین باشد، سبب بدنامى وسیع و شكست مى شود؛ زیرا گستره اینترنت زیاد است. پس می بایست نظام دیجیتالى شركت و سازمان تجارى ما، توان عرضه خدمات ویژه شخصى به مشتریان را داشته باشد‏، این فرصت را فراهم كند كه اطلاعات را جانشین دارای ى‌هاى عینى نماید همين طور زیربناى نظام دیجیتالى ما كاربرد وسائل صوتی، عکس ى حركتى (ویدیویى) را در آینده ممكن سازد.
گیتس پیشنهاد مى كند كه ما با «الگوى زندگى تار عنكبوتی» سازگار شویم كه در آن شبكه جهان ى از راه اینترنت با نیز پیوند مى خورد. در «الگوى زندگى تار عنكبوتی» گیتس حركت در شبكه اینترنت شبیه حركت عنكبوت در تور خود است كه مى‌تواند در تمام جهات و با شتاب حركت كند. پس پیشنهاد گیتس به ما این است كه بازرگانى اینترنتى را بشناسیم الگوى زندگى تار عنكبوتى را به كار گیریم تا در شبكه اینترنت در تمام جهات و با شتاب حركت كنیم.
پس ما باید رابطه دو سویه با مشتریان خود را به کمک اینترنت از همین امروز شروع كنیم وسائل ها و نظامهاى دیجیتالى مشتریان را كه به زمان روى آوردن از نظام سنتى به الگوى اینترنتى نیاز دارند‏، برآورد كنیم.
به نظر گیتس فن آورى «الگوى تار عنكبوتی» ایجاب مى‌كند كه نظام دیجیتالى ما می بایست این امكان را داشته باشد كه ما با افراد حرفه‌اى «برون سازمانی» مانند وكیلان دادگسترى و حسابداران رابطه مستقیم و پیوسته داشته باشیم و همچنین در این نظام دیجیتالى بیشتر به كارهاى اصلى شایستگى‌هاى برای سازمان بپردازیم و بقیه كارها را به پیمانكار بدهیم.
گیتس مى گوید كه در هر كسب و كارى «نخستین» باشید و پیش از دیگران به بازار وارد شوید تا موقعیت رقابتى شركت را بازبینی بخشید. اما نكته اى كه گیتس در این بین بیان مى‌كند‏، این است كه «شتاب» و «نخستین» بودن در كسب كار بیشتر فرهنگى است تا فنی؛ یعنى بایستی دست‌اندركاران را قانع كنیم كه ادامه كار پیروزمندانه سازمان، در گرو حركت پرشتاب همگانى است. گیتس در همین خصوص پیشنهاد مى‌كند كه براى رسیدن به برگشت سریع سرمایه، كیفیت برتر بهاى ارزان فرآورده‌ها از جریان روان داده‌هاى دیجیتالى استفاده كنیم در بین سازندگان، تامین كنندگان، بخش فروش دیگر کار ها … رابطه الكترونیكى برقرار سازیم تا برنامـه ‌ریزى را هر چه سنجیده‌تر نماید به تغییرات پیش‌آمده در تولید، در همان نوبت هشت ساعته كاری، واكنش نشان دهد.
پیشنهاد سوم: دانش آگاهي را به خدمت اندیشه های راهبردی درآورید
پیشنهاد سوم بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان غول رایانه ی قرن بیست و یکم، جهت خوب یت در کسب و کار این است که دانش و آبرخي را به خدمت اندیشه های راهبردی درآوریم و برای این منظور گیتس، رعایت نکات زیر را ضرورى مى داند:

خبرهای ناگوار را با شتاب پخش بکنید
گیتس عقیده دارد که یکی از خصوصیات هر مدیر بهتر اینست که بتواند به جای انکار خبرهای بد، با آنها کنار بیاید چگونگی خبرها را به خوب ی شناسایی نماید . پس مدیران علت ، بایستی خبرهای بد را جستجو پذیرش کنند و سازمان را به پاسخگویی مناسب بدان تشویق کنند به این مهم اطمینان داشته باشند که خبرهای بد شبیه خبرهای خوش در مدیریت خریدار دارد. همچنین به نظر گیتس توانایی یک شرکت در میدان رقابت به توان پاسخگویی آن شرکت در مساوی رخدادهای برنامـه ریزی نشده (خوب یا بد) بستگی دارد، گیتس پیشنهاد می نماید بایستی غلط های ارزشمند –تجربه های شکست خورده در راهی درست- را ارج بنهیم به آنها انعام دهیم.
گیتس در برخورد با خبرهای ناگوار توصیه می نماید که نظامهای دیجیتالی را در همه سازمان به وجود آوریم تا به ما در معرفت ابعاد گوناگون رخدادهای بد در همه سازمان و آگاه ساختن پرشتاب مدیریت از آنها کمک کند. این نظام دیجیتالی باید ما را در گردآوری داده های مورد نیاز و تشکیل تیمهای مساله گشا، کمک رساند. همين طور گیتس پیشنهاد می نماید که از افرادی در واحدهای مختلف و نقاط جغرافیایی دور از هم، تیمهای نمادین (مجازی) تشکیل دهیم تا در وضعیت بحران سازمان به یاری مدیریت بشتابند.

خبرهای بد را به بهتر تبدیل بکنید
گیتس عقیده دارد که برای خوب یت در کسب و کار باید به پیشواز خبرهای بد برویم تاجاهایی را که نیاز به بهسازی دارند بشناسیم و خبرهای بد را به پیامدهای خوب تبدیل کنیم. گیتس جهت موفق یت در این امر توصیه می نماید که «ناخشنودترین مشتریان» را به عنوان بزرگترین منبع یادگیری مدیریت دریابیم در کسب و کار خود ساختار سیاست هایی پیاده کنیم که شکایتها را با شتاب بی‌واسطه با راه حلها پیوند دهند. برای این منظور می توانیم یک نظام دیجیتالی را ایجاد کنیم تا بتوانیم اطلاعات بازخوردی از مشتریان را با وسائل الکترونیکی دریافت و تجزیه و تحلیل کنیم تا دریابیم که آنها از ما چه می خواهند؟، این نظام دیجیتالی باید شکایتهای دریافتی از مشتریان را با شتاب به افراد مسئول برساند تا اشکالات را برطرف سازند. همين طور این نظام دیجیتالی باید توان پاسخگویی به پرسش کنندگان را به در وقت مناسب داشته باشد. توصیه دیگر گیتس در این خصوص این است که پرسش های عادی و دوباره تکرار ی را در «سایت» شبکه‌ای جواب دهیم و تلفن را برای ارتباط های ضروری و دشوار نگه داریم.

از آمارهای خود بدانید
برای آنکه به ارزش آمار در مدیریت واقف شویم به این سخن «ویلیام گرلی» در کتاب «بالای سر جمعیت» اشاره می کنیم که می گوید: « برای رسیدن به نور رستگاری، باید اطلاعات دقیقی از سفارش خریدهای تمام مشتریان (تازه قدیمی) و هر گونه اموال کمپانی (ثابت عینی موجودیهای گوناگون) داشته باشید. چطور می توانید چنین بکنید ؟ فن آوری اطلاعات و بکارگیری دلیرانه آن، چنین امکانی را برای شما فراهم می آورد.»
گیتس هم عقیده دارد که آگاهى از اعداد تحلیل فهم آنها بنیان معرفت هر كسب و كار است مى‌گوید: آبرخي به عدد رقم های سازمان، چیزی بیش از تراز کردن ماهیانه دفترهای حسابداری است. این داده ها در بازاریابی و امور مالی هم به درد می خورند. عددها بر کاغد حالت ایستاد مرده دارند ولی داده های دیجیتالی آغازگر اندیشیدن حرکت هستند . آمار و عددهای درست و تازه، ما را به پاسخگویی به وقت به مشتریان و شریکان وا می دارند. پس گیتس پیشنهاد می نماید که نظام دیجیتالی که ما در سازمان به وجود آورده ایم باید بتواند داده های مربوط به کسب کار را بی‌درنگ و از نقطه داد و ستد با مشتریان و شریکان دریافت نماید . داده های متعلق به شریکان را با داده های ما یک کاسه نماید و تمام نیازها را برآورده سازد.

آدم ها را به کارهای فکری بکشانید
گیتس می گوید که باید برنامـه های تحلیلگری را ارایه دهیم که به ما این فرصت را بدهد تا قوت آدم ی ارزشمند خود را از گردآوری اطلاعات رهانیده به کار های ارزش آفرین بگمارد، تا این نیروها بازده شگرفی داشته باشند. تجزیه ارزیابی های پروگرام ی را بایستی ابتدا در جاهایی بکار بگیریم که نتیجه های معین ببار آورند حرکت را از بازاریابی تبلیغات توده وار و همگانی به سوی تبلیغات هدفدار و بر روی گروهی معین شروع کرده و ادامه دهیم. جهت رسیدن به این اهداف گیتس توصیه می نماید که نظام دیجیتالی ما باید توان تجزیه و نقد پیچیده الگوهای خرید مشتریان را داشته باشد، به گونه ای که بتواند در به نتیجه رساندن خدمات مخصوص فردی به مشتریان، یاور سازمان باشد. این نظام دیجیتالی باید بتواند به یاری داده های جمعیتی، مانند درآمدها، گروه سنی، توزیع جغرافیایی، یا آمارهای دیگر، گروههای مشتریان سودآور گروههای کم بازده را شناسایی نماید . همچنین این نظام دیجیتالی بایستی بتواند این امکان را جهت کارکنان فراهم نماید تا آنها از کار عادی تکرار ی، به کار های اسثنایی بپردازند. این کارکنان بایستی به راحتی به عددها داده های دیجیتالی دسترسی داشته باشند و از سرفصلها چکیده ها به ریز داده بروند و داده‌ها را از جهتهای مختلف دیده و تحلیل کنند.

بهره هوشی سازمان را بالا ببرید
این بحث را با سخنی از «جک ولش» رئیس هیات مدیره جنرال الکتریک شروع می کنیم که می‌گوید: «توان یادگیری و به عمل درآوردن پرشتاب آموخته ها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان می‌گذارد.»
گیتس برای آنکه بهره هوشی سازمان خود را بالا ببریم، توصیه می نماید که از «مدیریت دانایی» استفاده کنیم؛ به مفهوم اطلاعات را گردآوری سازماندهی کرده و پس به کاربر انی که بدان نیاز دارند برسانیم جهت بهسازی پیوسته اطلاعات از راه تجزیه نقد داده ها با دیگران همکاری داشته باشیم، به واکنش مشتریان شتاب ببخشیم آموزش را بی دردسر کنیم به گونه ای که به افراد این امکان را بدهیم تا در خانه و یا محل کارشان، در پشت میز خود هر گاه که برنامـه هایشان اجازه دهد، به آموختن بپردازند. بایستی بر روی بزرگترین ی به مفهوم «افراد باهوش» سرمایه گذاری کنیم افراد هوشمند را به استخـدام سازمان درآوریم.
گیتس نقش مدیر علت را در بالا بردن بهره هوشى سازمان زیاد اثر گذار می داند و عقیده دارد که نقش مدیر علت در بالا بردن بهره هوشی مجموعه حکم می نماید تا محیط کار را به گونه ای بیافریند، که همکاری مشارکت در اندوخته های علمی را جهت کارکنان فراهم سازد؛ نقاطی را که در آنها هم‌اندیشی و همکاری مفید است، نشان دهد؛ وسائل دیجیتالی به منظور آسان ساختن پخش مهارتها مشارکت در دانسته ها را فراهم نماید؛ به کارکنان در مساوی همکاریها و از گذشتگی هایی که جهت آموزش افراد دیگر از نشان می دهند، انعام مناسب بدهد.
به یاد داشته باشید كه بردهای بزرگ با خطرهای بزرگ همراهند
به نظر گیتس در آغوش کشیدن پیروزی های بزرگ، بعضی وقتها به تهدید کردنهای بزرگ نیاز دارد بایستی در صنعت، اطلاعات را جانشین موجودی انبارها کنیم در کار های دانش بر، اطلاعات را در مساوی خطرها قرار دهیم. گیتس در این خصوص می گوید: «دور بودن از اطلاعات در میدان کارهای دانش‌بر، شبیه جدا کردن مغز از پیک دانشمند فرهیخته است». پس گیتس توصیه می نماید که یک نظام دیجیتالی را در سازمان به وجود آوریم این نظام را دربست در اختیار قرار دهیم تا بتواند مدیریت دانایی، عملیات سازمان نظامهای بازرگانی را آنچنان به هم پیوند زند که با همدیگر نظام یکپارچه دیجیتالی بیافریند، این نظام دیجیتالی بایستی بتواند توان آزمایش فرآورده ها بر مبنای استانداردها و پذیرش جهان ی را داشته باشد و ضمن بازنگری های لازم ، مهار کار را از دست ندهد.
توصیه چهارم: به عملیات سازمان بینش بیفزایید
یكى دیگر از توصیه هاى بیل گیتس براى موفق یت در كسب و كار این است كه به عملیات سازمان بینش بیفزایم. گیتس در این خصوص رعایت موارد زیر را توصیه مى‌كند:
فرآیندهایی را برگزینید که به کارکنان اختیار می دهند
گیتس عقیده دارد که باید به قوت ابتکار شخص میدان داده شود و کارکنانی که نسبت به نظامهای تولید و آموزش کار آنها آبعضی بیشترس دارند، بهتر هوشمندانه تر بکار گرفته شوند. گیتس در این خصوص مى گوید:« من سخت اعتقاد داریم كه چنانچه شركتها به كاركنان خود آگاهى و اختیار لازم وسائل بكارگیرى آنها را بدهند، دستاوردهاى شگفت انگیز آفرینشهاى چشم گیرى از آن جوانه خواهد زد.» پس بایستی کارکنان فرهیخته ای به کار گرفته شوند تا شغلهای وظیفه محور از بین برود یا در فرآیندهای وسیع ای ادغام شود. جهت این منظور گیتس توصیه می نماید که کارکنان خط تولید به داده های به زمان دسترسی داشته باشند تا به کمک آنها بتوانند کیفیت فرآورده ها را بهتر کنند نظام تولید تولید و ساخت فرآورده ها را با دیگر نظامها یکپارچه سازند.

به کمک فن آوری اطلاعات به مهندسی دوباره بپردازید
«پاول اونیل» رئیس هیات مدیره مدیر علت «الکوا» (CEO Alcoa) می گوید: «من به فن‌آوری اطلاعات به چشـم نظام مستقل می نگرم. از دید من، این نظام رهگشای پرارزش است. احتمال دارد مهمترین اثرش اینست که ما را به چنین سوال ی وا می دارد: چرا، چرا، چرا؟»
گیتس عقیده دارد که فن آوری اطلاعات عصای دست فرآیندهای کارآمد است که این فرآیندها در زمان و منابع دیگر تا ده مساوی از پیش، صرفه جویی می کنند. گیتس می گوید که بایستی تمام فرآیندها را باز ارزشیابی کنیم فرآیندهایی بیافرینیم که ساده و اثر گذار باشند تمام مانع ها را دور بریزیم. برای حل خیلی از موارد بایستی فرآیندها را در جهت عرضه اطلاعات روان بهینه، از نو طراحی کنیم. شمار افراد درگیر در یک فرآیند نیز شمار دست به دست شدن کار را کاهش دهیم تا مسایل کم آسان شوند. باید فرمانبردار ان کسب و کارها، را برای تصمیم گیری در کنار مدیران فن آوری اطلاعات، در زمینه نیازهای شرکت به کار بگیریم.
به نظر گیتس پیچیدگی سبب مرگ پروگرام های مهندسی دوباره می شود، پس بایستی نظام دیجیتالی را ایجاد کنیم که به بیشتر شدن پرشتاب راه‌حلها در بستر وقت یاری کند، امکان پیگیری وضعیتهای گوناگون را به فرد ان بدهد، روند پیشرفت کارها و آنجاهایی را که به تصمیم گیری مدیریتی نیاز هست، نشان دهد، فرآیند بزرگ را به چندین زیر مجموعه مستقل تبدیل کرده و نتیجه کار آنها را بهم رابطه دهد تا نظام کارآمد بوجود آید، از یک جریان روان اطلاعات دیجیتالی برای آسان کردن همه فرآیند کار بهره بگیرد با آفرینش وسائل ها راه حلهای کوچکتر همه دیجیتالی، از روی آوردن به چرخه های وسیع و دراز مدت حل مسایل، خودداری نماید .

فن آوری اطلاعات را منبعی راهبردی به حساب آورید
بیل گیتس عقیده دارد که مدیرعلت باید به فن آوری اطلاعات به چشـم منبعی راهبردی بنگرد که به افزایش درآمد مجموعه یاری می نماید . باید مدیرعلت فن آوری اطلاعات را هم همپای دیگر کار های مجموعه به خوب ی بشناسد و مدیر اافزایش فن آوری اطلاعات (CIO) باید عنصری از گروه گسترش راهبردهای شرکت باشد تا بتواند نظام اطلاعات را در خدمت اجرای راهبردها سامان دهد.
گیتس توصیه می نماید که نظام دیجیتالی ما هر ساله بخش اندکی از بودجه را صرف امور جاری بخش بزرگتر را در راه گسترش نظام اطلاعات و دستیابی به وسائل خوب نرخ نماید . همچنین این نظام دیجیتالی باید چند وسائل درجه یک در اختیار داشته باشد در مواقع لزوم پاره ای وسائل کار تازه به نظام کنونی افزوده شود.
پیشنهاد پنجم: در انتظار غیر منتظره ها باشید
«جك ولش» مدیر علت شركت جنرال الكتریك مى گوید: «هر دگرگونی، با فرصتى به همراه مى آورد. پس سازمانها می بایست به جاى رخوت، از دگرگونى‌ها نیرو بگیرند.»
بیل گیتس هم از دگرگونى ها استقبال كرده عقیده دارد كه فرمانبردار ان پیروزمند آنهایى می باشند كه به پیشواز روشهاى نوین كسب كار مى روند پس گیتس توصیه مى كند كه براى آینده دیجیتالى محور خود را آماده سازیم تا از فن آورى بالاترین بازده را بدست آوریم.
اما آنچه كه گیتس بیش از تمام بر روى آن تاكید دارد این است كه بایستی بپذیریم كه در عصر دیجیتالى زندگى مى كنیم تا از پیامدهاى مثبت و توانمندیهاى آن بهره بگیرم؛ گیتس خود مى گوید كه من فرد خوش بین هستم و به پیشرفت اعتقاد دارم. من از اینكه در چنین دوره اى از تاریخ زندگى مى كنم خشنودم؛ وسائل زمان صنعتى به یاری ماهیچه هاى ما آمدند، وسائل زمان دیجیتالى میدان کار توان مغز و اندیشه ما را گسترش مى دهند. خیلی شادمان م كه فرزندانم در این زمان بیشتر شدن مى‌نمایند.»
بیل گیتس عقیده دارد براى آنكه بتوانیم با دگرگونى ها كنار آمده این دگرگونى ها را به خدمت بگیریم می بایست وسائل هاى دیجیتالى را براى بازآفرینىشیوه كار به خدمت بگیریم تا به یارى یك سیستم عصبى دیجیتالى با شتاب اندیشه به كسب و كار بپردازیم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
ارزان
دانلود آهنگ جدید
نمونه سوالات
دانلود فیلم بزرگسال
دانلود آهنگ جدید ایرانی
عاشقانه
کاشمر
نسیم سافت
یکم عاشقانه
یکم عاشقانهکاشمردانلود آهنگ جدیدکلی فروشیسئو و بهينه سازيدانلود آهنگ جديدسايت تفريحي و سرگرمينسيم سافتنمونه سوال امتحان
دانلود آهنگ جدید ایرانی